泰国公共卫生部提出2024年消灭疟疾

 

สธ. ผลักดันไทยปลอดไข้มาลาเรียภายในปี 2567

泰国公共卫生部提出2024年消灭疟疾

 

 

"กรมควบคุมโรค" รณรงค์ "วันมาลาเรียโลก" 2565 ผลักดันสู่เป้าหมายไทยปลอดไข้มาลาเรียในปี 2567 ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันมาลาเรียโลกในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 25 เมษายนนี้ ผ่านทาง Facebook LIVE Fanpage กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข

疾病控制厅于2022年“世界防治疟疾日”活动中提出泰国至2024年实现消灭疟疾的目标,邀请民众通过公共卫生部虫媒传染疾病处的脸书粉丝专页直播(Facebook LIVE Fanpage)分享,在线参加4月25日举办的“世界防治疟疾日”。

 

วันนี้ (24 เมษายน 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันมาลาเรียโลก โดยปีนี้มีคำขวัญ คือ Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives หรือ “นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาลาเรีย” ซึ่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567

疾病控制司司长奥帕斯·卡温蓬博士于2022年4月24日表示:每年4月25日被指定为“世界防治疟疾日”。今年的口号是“创新前行,消灭疟疾”,泰国设定目标是至2024年消灭疟疾。

 

ายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้จัดทำยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ระหว่างปี 2560-2569 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2560 มีการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันควบคุมยุงพาหะมาประยุกต์ใช้ พบว่าประสบความเสร็จเป็นอย่างมาก 

奥帕斯博士补充,泰国消灭疟疾所取得了成果,公共卫生部疾病控制司制定了在 2017-2026年期间在泰国消除疟疾的战略,自2017年以来进行了多项创新发展,如在诊断、治疗和疟疾载体蚊虫的防控等各个方面得了重大突破。

 

ดยตั้งแต่ปี 2560-2564 จำนวนผู้ป่วยลดลงถึง 72% และตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจำนวน 731 ราย โดยเป็นผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรง (ฟัลซิปารัม) เพียง 17 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และได้ตั้งเป้าหมายกำจัดเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงให้หมดจากประเทศไทยภายในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

2017年至2021年,病例数量减少了72%。从2022年初到现在,在素叻府、北碧府、叻武里府、碧武里府、班武里府五个府,共有疟疾病例731例,其中重症疟疾有17例。我们制定了到2023年在泰国消灭重症疟疾的目标,与世界卫生组织设定的目标一致。

 

การดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

在实施消灭疟疾行动计划"上 ,公共卫生部增强乡村卫生志愿者的能力,并与其他各单位合作,如

 

1 กระทรวงกลาโหม เน้นการควบคุมโรค และตรวจหาเชื้อในกลุ่มทหาร

与国防部合作,重点进行军队里的疾病控制和感染源检测;

 

2 กระทรวงมหาดไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

与内政部合作,重点获得地方医保基金的预算支持;

 

3 กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการให้ความรู้ในเด็กนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่แพร่เชื้อ

与教育部合作,重点是组织学习活动,促进学生养成自我保护的习惯,进行知识普及,让学生养成自我保护的习惯,并在疫情蔓延地区的学校里里积极主动地发现病例。

 

ด้านแพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 25 เมษายน 2565 นี้ กรมควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมวันมาลาเรียโลกในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook LIVE Fanpage กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข สามารถรับชมวิดีทัศน์ “เปิดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโลก” โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และชมวิดีทัศน์ “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย”  

 

虫媒传染疾病处处长婵沓娜· 帕东特医生补充道,疾病控制司于2022年4月25日通过公众卫生部虫媒传染疾病处脸书直播粉丝专页组织了一次世界防治疟疾日活动,大家可以收看疾病控制司司长奥帕斯·卡温蓬博士的“世界防治疟疾日活动开幕式”视频,还可以收看“消灭疟疾,人人参与”视频 。

 

อกจากนี้ ยังมีการเสวนา “นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาราเลีย” รวมทั้งการตอบคำถามชิงรางวัลต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันมาลาเรียโลกตามช่องทางวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

此外,还有“创新前行,消灭疟疾”研讨会,参与有奖抢答问题,诚邀大家按照上述渠道、日期与时间参加世界防治疟疾日活动。如想了解更多信息,可拨打疾控司热线1422询问。(译自:กรุงเทพธุรกิจ)

(翻译 审核:刘敏、熊源菁、王丹  编辑:黄翠敏)

2022年5月15日
收藏

来源:雅达通泰语翻译网

首页    行业资讯    泰国公共卫生部提出2024年消灭疟疾

律师声明:凡是注明“原创”“译自”等字样或没有特别声明来源的文章,均为我司作品,未经书面许可,不得转载!同行请自重!

欢迎留言!把你的想法、建议或疑问在下面说说吧,注册仅需10秒钟。记得收藏或转发给你的朋友哦~

热门文章列表

关注公众号,及时获得更多资讯