泰国投资|中国“一带一路”倡议下的泰国贸易和投资机遇

โอกาสการค้าและการลงทุนไทย จากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน

中国“一带一路”倡议下的泰国贸易和投资机遇

โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

作者:贸易与发展国际研究院( ITD )

 

 

ปัจจุบันบทบาทจีนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศได้โดดเด่นขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนได้ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ในแนวเส้นทางสายไหมใหม่ภายใต้ชื่อเรียกว่า “ข้อริเริ่ม BRI” (Belt and Road Initiative) ข้อริเริ่ม BRI ของจีนซึ่งครอบคลุม 71 ประเทศและร้อยละ 63 ของประชากรโลก

目前,中国在国际合作中的作用已显著突出,一方面是因为中国以“一带一路”倡议(BRI)推动了“一带一路”沿线国家间的国际合作,覆盖了71个国家和全世界63%的人口。

นับเป็นการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนโดยการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ภายใต้ความพยายามที่จะสร้าง “โมเดลใหม่” ในการบูรณาการจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง เช่น การเชื่อมโยงระบบรางผ่านเส้นทางรถไฟจากจีนผ่านหลายประเทศไปจนถึงภูมิภาคยุโรป

中国与不同地区进行务实可行的一体化建设,努力创造一种“新模式”,比如推动从中国经过许多国家再到欧洲地区的铁路系统连接,以推动中国与世界不同地区的互联互通,扩大了中国的影响力和利益。

การแสดงบทบาทผู้นําของจีนในระดับโลกทั้งด้านการค้าและการต่างประเทศนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์(Geopolitics) ของโลกที่ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีนจะมีบทบาทต่อการกําหนดรูปแบบทิศทางการค้าและการลงทุนโลกมากยิ่งขึ้น โดย ไทย จีน และประเทศในภูมิภาคอาเซียนถือเป็นประเทศพันธมิตรทางเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงที่สําคัญ

泰国、中国和东盟其他国家是经济、政治和安全的重要合作伙伴。中国在贸易和外交领域展示其世界领袖的作用,反映了发展中国家和亚洲国家在世界地缘政治的变化,特别是中国,将在确定世界贸易和投资方向方面将发挥更大的作用。

จีนถือเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญของไทยและประเทศภูมิภาคอาเซียน ทั้งการเป็นตลาดรองรับการส่งออกและเป็นแหล่งนําเข้า นอกจากนั้น จีนถือเป็นประเทศผู้ลงทุนสําคัญในไทยและประเทศอาเซียนอื่น ๆ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ

中国是泰国和东盟其他国家的重要贸易伙伴,是支持出口和进口的市场,此外,中国也是泰国和东盟其他国家在国际贸易领域的主要投资来源国。

แม้จีนจะเป็นตลาดหลักสำคัญที่สุดของไทย แต่สินค้าที่ไทยส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่กลุ่มวัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ เช่นเม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และเคมีภัณฑ์

虽然中国是泰国主要市场,但泰国出口到中国的大多数产品只是一些低附加值的原材料或半原材料,如塑料颗粒、橡胶制品和化学品。

ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าทุนและเครื่องมือเครื่องจักรมูลค่าสูงจากจีน เช่น สินค้าประเภทเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล ด้วยโครงสร้างการค้าเช่นนี้ จึงทำให้ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับจีน จากการประสานนโยบายระหว่างไทยและจีน เช่น ข้อริเริ่ม BRI, Made in China 2025, GBA, กับ Thailand 4.0 และโครงการ EEC ทำให้บริษัทจีนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมาลงทุนในประเทศไทย

而泰国从中国进口的是高价值产品和机器,如机械与机电产品。由于这种贸易结构的原因,使泰国对中国为贸易逆差。中国与泰国进行政策对接,如“一带一路”倡议、2025年中国制造、大湾区(GBA)、泰国4.0和泰国东部经济走廊(EEC)等政策的对接,这为中国企业在泰国投资提供了一个明确的目标。

ในทางปฏิบัติ มีบริษัทจีนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC และคาดกันว่าการลงทุนจากจีนมีส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการ EEC ให้มีความคืบหน้าและประสบความสำเร็จ

在实践中,有不少中国公司正在研究在泰国,特别是泰国东部经济走廊投资的可行性,预计中国的投资将在推动东部经济走廊项目的进展和成功中起到举足轻重的作用。

ในด้านการลงทุนของจีนในไทย ปัจจุบันมี 123 บริษัทในจีนที่ได้เข้ามาลงทุนในไทย และพื้นที่ EEC เช่น หัวเว่ย พีซีแอล จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่า นักลงทุนจีนและฮ่องกง มีการลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

目前,中国在泰国的投资中,中国有123家企业在泰国东部经济走廊地区投资,如华为、PCL公司。根据投资促进委员会办公室的数据显示,中国大陆和中国香港地区的投资者在东部经济走廊地区的投资稳步增加。

โดยในปี 2561 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ด้วยมูลค่า 42,562 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ เครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์

2018年,泰国投资委员会的投资促进计划申请比2017年增加了两倍,总投资额为425.62亿泰铢,投资领域大部分集中在金属加工业、机械以及汽车零部件产业。

ขณะที่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 นักลงทุนจีนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC แล้วกว่า 9,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของมูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ทั้งหมดรวม 75,097 ล้านบาท

在2019年第一季度,中国投资者在泰国东部经济走廊提交的投资促进计划申请额超过96亿泰铢,占总投资额750.97亿泰铢的12.8%。

จากผลกระทบจากนโยบาย BRI นี้ทำให้ไทยควรมีการเตรียมพร้อมมากขึ้นโดยจะต้องมีการปรับโครงสร้างสินค้าส่งออกไปจีนอย่างจริงจัง โดยเน้นการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการอุปโภคบริโภคไปป้อนผู้บริโภคจีนให้มากขึ้น เช่น อัญมณี เครื่องประดับตกแต่งบ้าน

受中国的“一带一路”政策的影响,使得泰国做好更充分的准备,积极调整对华出口结构,侧重于珠宝、家居饰品等产成品的出口,进一步满足中国消费者的需求。

ซึ่งในขณะนี้มีผู้บริโภคจีนที่นิยมสั่งสินค้าออนไลน์มากที่สุดในโลกประมาณ 650 ล้านคนที่สั่งสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับการปรับโครงสร้างการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปจากไทยไปจีนอย่างจริงจังด้านการลงทุน

目前,中国消费者通过手机线上购物是世界最多的,约有6.5亿人,在投资上是一个调整泰国对华产成品出口结构的好机会。

รัฐบาลควรปรับโครงสร้างการลงทุนในการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และควรมีเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่รัดกุมในการส่งเสริมการลงทุนจากจีน เช่น

政府应调整投资结构,提供定性投资而不是定量投资优惠,在促进中国投资方面设立严格的标准或条件,如:

1.ต้องเป็นโครงการลงทุนที่จะเอื้อประโยชน์ตอบแทนให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย

2.ต้องช่วยสร้างสร้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้วิชาชีพ เทคโนโลยี หรือในลักษณะให้มีการตั้งบริษัทลูกที่บริหารโดยคนไทยเพื่อสนับสนุนบริษัทแม่เป็นต้น

3.ต้องเป็นการลงทุนที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้วัตถุดิบภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตรและช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในบางกรณีที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ภายในประเทศ โดยใช้น้ำยางดิบจากเกษตรกรชาวไทย เป็นต้น

1.必须是有利于促进泰国经济的投资项目。

2.必须是有利于创造就业机会,增强泰国人民在职业知识、技术方面实力,以及设立由泰国人管理的子公司以支持总公司发展等。

3.必须使用泰国国内原材料并能够创造附加值的投资项目,尤其是在农业项目以及解决一些相关情况下农产品价格下跌的问题的项目,如以农民种植的天然乳胶为原料,在国内建立轮胎生产基地等。

โครงการ BRI นี้ จะเป็นการหยิบยื่นโอกาสกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ทั้งด้านการสร้างงานและการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่หากมีการค้าการลงทุนและการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวมากขึ้น

“一带一路”政策将为泰国东北部人民带来经济发展机会,如果东北地区的贸易、投资和制造业扩大,将给当地人民创造更多就业机会和增加收入。

แต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ทั้งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดย่อม ฯลฯ

但这不是能自动生成的,需要优秀的管理,并听取普通民众、私营企业、企业集团、农民以及小微企业经营者等利害相关者的意见才能实现。

เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลประโยชน์ในเชิงพื้นที่ รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงแล้วมาปรับโครงการตามความเหมาะสม

为了让更多人有机会参与共同管理地方利益,需要听取有真本事专家的意见与建议,对项目进行适当的调整。

译自:www.posttoday.com

翻译:李伟婷 张诗敏

校对:廖金凤   编辑:辛尚洁

 

2023年1月8日
收藏

来源:雅达通泰语翻译网

首页    行业资讯    泰国投资|中国“一带一路”倡议下的泰国贸易和投资机遇

律师声明:凡是注明“原创”“译自”等字样或没有特别声明来源的文章,均为我司作品,未经书面许可,不得转载!同行请自重!

欢迎留言!把你的想法、建议或疑问在下面说说吧,注册仅需10秒钟。记得收藏或转发给你的朋友哦~

2024-03-03

热门文章列表

关注公众号,及时获得更多资讯