"ความยุติธรรม" 和"ความเป็นธรรม"有什么区别,快来看看他们是怎么说的!

翻译:Krooboss

 

关于"ความยุติธรรม" 和"ความเป็นธรรม"的大讨论

 

อยากทราบความหมายของ "ความยุติธรรม" กับ "ความเป็นธรรม" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

问:想知道二者在含义上的区别

 

ความคิดเห็นที่ 1 นิติปรัชญา ...

观点1:法哲学概念……

 

ความคิดเห็นที่ 2 ยุติธรรม แปลว่า ตัดสินแล้วยุติแค่นั้น

ความเป็นธรรมแปลว่า ไม่ว่าหน้าไหนก็ได้รับการปฏิบัติเสมอภาคกัน

观点2:ยุติธรรม意思是判决后事情了结,ความเป็นธรรม的意思是不论是哪一个人都能得到平等对待。

 

ความคิดเห็นที่ 3 เอา serious เหรอครับ

“ยุติธรรม”    

น. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล,เช่น ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม; 

ว. เที่ยงธรรม, ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ชอบด้วยเหตุผล, เช่นราคายุติธรรม กรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม."ราชบัณฑิตยสถาน

观点3:严格来说,在皇家辞典中,ยุติธรรม作名词时的意思是“公平”、“公正”、“合情合理”、例句:ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม法院必须维护公平。作形容词/副词的意思为“公道的(地),公平的(地)”、“不偏向任何一方(的)”、“合情合理的”,例句:ราคายุติธรรม(公道的价格) กรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม(公平的评判)

 

ความคิดเห็นที่ 4 สำหรับความคิดฉัน  ความยุติธรรมไม่มีจริงในโลกนี้  แต่ความเป็นธรรมต้องมีบ้าง  ขออภัยที่ตอบไม่ชัดเจน

观点4:我认为,这世界上并不存在公平(ความยุติธรรม),但是有一些公道(ความเป็นธรรม)是一定存在的。抱歉回答得不够明确。

 

ความคิดเห็นที่ 5  

ความยุติธรรม

ข. เรียกค่าเสียหายจาก ก. 10000 บ. ขึ้นศาล ศาลพิจารณา/ไกล่เกลี่ย ข. ยอมลดให้เหลือ 5000 เพราะขี้เกียจมีเรื่อง ก.ยินดีจ่าย 

ผมว่าคือ ยุติธรรม เป็นเรื่องของเอกชน ความยุติธรรมระหว่างคนต่อคน ไม่เท่ากัน ถ้าจะเอากรณีนี้ไปตัดสินคนอื่นก็อาจไม่เป็นธรรมเพราะเขาอาจไม่ยุติค

เป็นธรรม

ค. เรียกค่าเสียหายจาก ก. 10000 บ. ขึ้นศาล ศาลพิจารณา/ไกล่เกลี่ย ค.ไม่ยอมลด เพราะเสียหายจริงๆ ศาลก็ต้องพิจารณาพิพากษาไปตามจริง ผมว่าคือความเป็นธรรม เป็นเรื่องของมหาชน  ความเป็นธรรมต่อคนทุกคนต้องเท่ากัน แต่ในความรู้สึกของคน อาจไม่ยุติธรรมก็ได้เป็นธรรม

ผมว่าประมาณนี้อ่ะนะ มั้ง

 

观点5:举例:乙将甲告上法庭索赔1万泰铢,法院考虑调解,乙方不想再生事端,愿意降低索赔价格至5000泰铢,甲方同意支付,事情了结。---->我认为ความยุติธรรม是针对每个个体之间的事,公平(ยุติธรรม)对于每个人来说是不一样的。如果同样的情形,法院审理的是别人,相同的结果可能就意味着不公平,因为他们可能不会就此罢休(指不满调解,继续上诉)。

乙将甲告上法庭索赔1万泰铢,法院考虑调解。但由于损失实际发生,乙方不愿意降低索赔价格。法院必须按照真实情况进行审判。---->我认为ความเป็นธรรม(公正)是相对普罗大众而言的,ความเป็นธรรม(公正)之于每个人都是一样的。但是从每个人的感觉上看,可能存在着不公平(ไม่ยุติธรรม)。

我认为两者的区别差不多是这样吧

 

เราว่าความยุติธรรม หมายถึงความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างระเบียบให้กับสังคม  ส่วนความเป็นธรรม คือความถูกต้อง ดีงาม ความจริง ไม่สามารถวัดได้จากการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่สร้างขึ้นมา แต่มันมาโดยธรรมชาติ

我认为ความยุติธรรม 的意思是遵守人类为了维持社会秩序制定的法律法规。而ความเป็นธรรม意味着正确、美好,它是与生俱来的,无法用制定的法律法规去衡量。

 

ความคิดเห็นที่ 6  ความยุติธรรมเป็นการกระทำ  ส่วนความเป็นธรรมเป็นผลมาจากความยุติธรรมและอย่างไรถึงจะเป็นความยุติธรรม  มันไม่มีหลักเกณท์  เพราะมันขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์

观点6:ความยุติธรรม是个性的具体行为。而ความเป็นธรรม(公正)是多个ความยุติธรรม(公平)产生的普遍性结果。怎么样才能达到ความยุติธรรม呢?没有固定的标准,因为那取决于各个人的感觉。

 

ความคิดเห็นที่ 7 มันเป็นการเล่นคำของพวกนักการเมือง ยุติธรรม ความเป็นธรรม, การพูดคุย เจรจา, กลัว เกลียด  ฯลฯ

观点7:这是政治家们的文字游戏,比如公平与公正(ยุติธรรม ความเป็นธรรม)、谈话与谈判(การพูดคุย เจรจา)、恐惧与厌恶(กลัว เกลียด)等

 

ความคิดเห็นที่ 8

เพิ่งมีคนพูดให้ฟัง จำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอรู้สึกได้  

ฟังบรรยายเรื่องประมาณว่าเราติดกับดักคำว่า ความยุติธรรม กันมาก ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่าง สมมติ เราไปทำผิดเหมือนกับนายเรา เราชนชั้นกลาง เงินเดือน15,000 ปรับ 1,000  นายเราเงินเดือน 100,000 ก็ปรับ 1,000  มันก็ดูยุติธรรมดีใช่ไหม  

หรือ คนทำความผิดเหมือนกัน ศาลสั่งปรับเท่ากัน คนละ 100,000 คนหนึ่งมีเงินจ่ายค่าปรับก็กลับบ้านไป  อีกคนหาเช้ากินค่ำ ทำผิดเหมือนกันค่าปรับเท่ากัน นอนคุกใช้เงินไป  จนกว่าจะครบค่าปรับ มันก็ยุติธรรมอีกใช่ไหม  

และท่านก็ถามทิ้งไว้ว่า แต่คุณรู้สึกใช่ไหม...เราก็คิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม มั๊ง

 

观点8:刚好听到有人解释,我只记得大概,不是很明白,只知道大概意思。听到的讲座大致是说我们被ความยุติธรรม(公平)坑惨了,导致了ไม่เป็นธรรม(不公正)。举例:如果我们和自己老板犯了同样的错误,我们处于中产阶级,月薪15,000泰铢,被罚款1,000泰铢。而老板月薪100,000泰铢,他也被罚款1,000泰铢,这看起来很ยุติธรรม(公平)是吧?

或者 有人犯了同样的错误,法院宣布每人罚款100,000泰铢,其中一人富裕支付罚款后回家了,另一个人每日所得只能保证温饱,犯了同样的错误,被罚同样金额的罚金,只能拘留抵债直到还完罚金。这看起来也很ยุติธรรม(公平)是吧?

他就这样问了这个问题。但你从感觉上来说是不是这样……

我们可能会想,这ไม่เป็นธรรม(不公道)吧!

(译自泰国网|图源自网络  你有哪些词傻傻分不清的,可以联系客服,也可以给我们发邮件,下次请老师为大家免费讲解!喜欢我们的文章,请转发你的同学哦)

2020年11月5日
收藏

律师声明:凡是在文章中注明“原创”“译自”等字样的文章,未经本公司书面许可,不得转载!同行请自重!

更多资讯,请搜索微信公众号:雅达通泰语翻译

来源:酷博士泰语翻译网

收藏